Serwer

Wejdź na serwer przez adres reverial.net
Serwer jest offline.

Discord

 Dołącz używając linku discord.gg/r6Xqp5A
Obecnie jest 31 użytkowników online.
Avatar Avatar Avatar
Witaj na Reverial.net!
Zaloguj się lub załóż konto, aby dołączyć do naszej społeczności.

Avatar Avatar Avatar
Regulamin

REGULAMIN GLOBALNY REVERIAL.NET
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 29.01.2022 14:18

Polityka prywatności: https://reverial.net/privacy
§0 - Definicje
 1. Właściciel - osoba pełniąca rolę administratora, będąca właścicielem Reverial.net. Podejmuje najważniejsze decyzje, posiada także pełny dostęp do wszystkich serwerów oraz domen związanych z Reverial.net.
  Właścicielem jest Dorian "DoreK" Piwnik - kontakt: https://reverial.net/kontakt
 2. Administrator - osoby posiadające dostęp do wszystkich czynności moderacyjnych.
 3. Moderacja - osoby posiadające dostęp do różnych czynności moderacyjnych. W skład moderacji wchodzą osoby z rangami: ChatModerator, Moderator, SuperModerator.
 4. Użytkownik - każda osoba korzystająca z witryny i usług związanych z Reverial.net (np. serwer gry Minecraft, serwer Discord, itp.).
 5. Społeczność - w skład społeczności wchodzą wszyscy użytkownicy, wraz z moderacją i administracją.
 6. Majątek - wszelkie przedmioty uzyskane przez Użytkownika, wirtualna gotówka (hajsy) Użytkownika, punkty życia Użytkownika, zawartość wszelkich skrzyń, piecyków stworzonych przez Użytkownika oraz budowle stworzone przez Użytkownika.
§1 - Zasady ogólne
 1. Każdy Użytkownik, z Moderacją włącznie, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. Moderacja swoją funkcję pełni dobrowolnie.
  2.1 Moderacja nie wykonuje pracy.
  2.2 Czynności wykonywane przez Moderację stanowią część rozgrywki na serwerze.
 3. Wszelkie działania na szkodę Reverial.net są zabronione.
 4. Właściciel ma prawo do przeglądania logów, banowania, usunięcia przedmiotów/bloków gracza oraz wszelkich innych działań, które uzna za stosowne.
 5. Wszelkie formy trollingu są zakazane.
 6. W przypadku błędu serwera/witryny Użytkownik ma obowiązek zgłosić błąd na forum, chyba że błąd dotyczy stabilności serwera lub bezpieczeństwu majątku graczy - w takim przypadku o błędzie należy dyskretnie poinformować administrację.
 7. Jeden Użytkownik aktywnie korzystać może jedynie z jednego konta, chyba, że dostęp do poprzedniego konta został uniemożliwiony niezależnie od gracza i ekipy serwera.
 8. Współdzielenie kont jest zabronione.
§2 - Treść
 1. Administracja nie jest odpowiedzialna za treści wysyłane przez użytkowników.
 2. Zakazuje się zamieszczania adresów oraz nazw podmiotów stanowiących konkurencję dla Reverial.net (np. inny serwer Minecraft), bez zgody Administratora.
 3. Niedozwolone jest wysyłanie treści pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem.
 4. Obrażanie innych Użytkowników, szerzenie nienawiści, spamowanie, floodowanie czy notoryczne przeklinanie jest zabronione.
 5. Nakazuje się pisanie poprawną polszczyzną, popełnianie notorycznych błędów ortograficznych jest karane.
 6. Notoryczne wysyłanie nieczytelnych lub niewyraźnych treści jest zakazane.
§3 - Serwery Minecraft
 1. Dostęp na serwer mają osoby posiadającą grę Minecraft, w wersji co najmniej 1.8.
 2. Niedozwolone jest:
  a) posiadanie modyfikacji lub innego oprogramowania, które ma wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Huzuni" lub "Wurst"),
  b) ingerencja w pliki gry, mająca wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Fullbright"),
  c) korzystanie z dodatkowych funkcji modyfikacji, mających wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. tryb jaskiniowy w modach typu "MiniMap").
 3. Próby pozyskania plików serwerowych, seeda (ziarna) czy światów są zabronione.
 4. Rejestracja wielu kont, zgodnie z §1 punktem 1, jest zakazana. Zakaz ten dotyczy TYLKO pojedynczych Użytkowników, zatem rejestracja kolejnych kont w przypadku np. członków rodziny jest dozwolona. Należy pamiętać o panującym zakazie współdzielenia kont.
 5. Moderacja ma obowiązek karać graczy którzy złamali regulamin zgodnie z taryfikatorem kar.
  1. ChatModerator powinien karać tylko za złamanie §2.
 6. Zakazuje się omijania systemu Anty-AFK, a także stosowanie budowli mających na celu omijanie systemu Anty-AFK.
 7. Zakazuje się zabudowywanie portali w sposób blokujący możliwość wydostania się z niego.
 8. Wykorzystywanie uprawnień rang VIP oraz rang moderacyjnych w celach innych niż przewidziane zastosowanie jest zakazane.
 9. Świadome, zamierzone wykorzystywanie błędów serwera i gry jest zabronione, zwłaszcza gdy błędy pozwalają na szybsze wzbogacenie się.
 10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wszelkich lagów i błędów serwerów.
§4 - Serwer Survival
 1. Naruszenie majątku Użytkownika bez jego zgody (np. podpalenie go z wyłączonym trybem walki, zniszczenie budowli, kradzież zawartości skrzyń) jest zabronione.
  1.1. W przypadku, gdy Użytkownik zginął i jego przedmioty zostały przejęte przez innego Użytkownika, nie jest on zobowiązany do ich zwrotu.
  1.2. Jeśli spór dotyczący naruszenia majątku został rozwiązany przez wszystkie strony konfliktu, a sprawca nie złamał wcześniej zasad dot. majątku, kara dla sprawcy nie jest przewidywana.
  1.3. Zasada opisana w pkt. 1. nie obowiązuje na centralnej wyspie świata End, za wyjątkiem:
        a) naruszania punktów życia Użytkownika bez jego zgody (wyłączony tryb walki).
 2. W wyjątkowych sytuacjach Właściciel ma prawo do rozebrania budowli nieaktywnych Użytkowników. Zabezpieczony teren zostanie usunięty, a przedmioty pochodzące z rozbiórki zostaną schowane w Magazynie Depozytowym, znajdującym się w okolicach zerowych współrzędnych. Aby doszło do rozbiórki, spełnione zostać muszą poniższe warunki:
  a) gracz musi być nieaktywny co najmniej 3 miesiące,
  b) powód rozbiórki musi zostać uzasadniony,
  c) musi zostać napisana prośba o rozbiórkę w wyznaczonym do tego dziale,
  d) Właściciel wyrazi zgodę na wykonanie rozbiórki.
  2.1. Jeśli Właściciel uzna to za stosowne, zamiast rozbiórki zastosowane może zostać usunięcie budowli bez umieszczenia przedmiotów w Magazynie Depozytowym.
 3. Niedozwolone jest naruszanie zawartej między Użytkownikami umowy handlu (zawartej poprzez np. ustalenie sprzedaży na czacie).
 4. Zanieczyszczanie świata i krajobrazu serwera (np. stawianie ziemi w losowych miejscach) nie jest mile widziane, a w skrajnych przypadkach - może być karane.
 5. Tworzenie regionów na centralnej wyspie świata End jest niemożliwe.
§5 - Serwer Creative
 1. Gracze dodawani do działek są na własną odpowiedzialność.
 2. Budowle na działkach muszą być zgodne z §2 regulaminu.
§6 - Serwer Skyblock
 1. Gracze dodawani do wysp są na własną odpowiedzialność.
 2. Budowle na wyspach muszą być zgodne z §2 regulaminu.
§7 - Płatności
 1. Zakup usług płatnych możliwy jest na stronie Sklepu Reverial (https://store.reverial.net) lub bezpośrednio u Właściciela (https://reverial.net/kontakt).
 2. Zakupione usługi nie podlegają zwrotom.
 3. Dostęp do zakupionej usługi może zostać zabrany w przypadku naruszenia §3.9 regulaminu.
 4. Administracja nie jest odpowiedzialna za utracenie dostępu do usługi z winy Użytkownika (np. otrzymanie blokady konta po zakupie płatnej usługi).
 5. Reklamacje można składać do Właściciela za pośrednictwem dostępnych metod kontaktu: https://reverial.net/kontakt.

  Przelewy Online
 6. Operatorem płatności (Przelewy Online) jest: PayByLink - Systemy Płatnicze Robert Paszkowski, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494.
 7. Regulamin operatora płatności (Przelewy Online) dostępny jest na stronie: https://paybylink.pl/documents/regulamin_paybylink.pdf?v2.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.