Ładowanie...
reverial.net
Kliknij, aby skopiować adres
Ładowanie...
discord.reverial.net
Kliknij, aby dołączyć
Avatar
Witaj na Reverial.net!
Aby dołączyć, zaloguj lub zarejestruj się.
Internet Explorer: Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Regulamin
REGULAMIN GLOBALNY REVERIAL.NET
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 30.04.2023 23:59

Polityka prywatności: https://reverial.net/privacy
§0 - Definicje
 1. Właściciel - osoba fizyczna - Dorian "DoreK" Piwnik.
 2. Administrator - osoba posiadająca dostęp do wszystkich czynności moderacyjnych, wyznaczona przez Właściciela.
 3. Moderacja - osoby posiadające dostęp do różnych czynności moderacyjnych. W skład moderacji wchodzą osoby z Rangami: ChatModerator, Moderator, SuperModerator.
 4. Użytkownik - każda osoba korzystająca z witryny i usług związanych z Reverial.net (np. serwer gry Minecraft, serwer Discord, itp.).
 5. Społeczność - w skład społeczności wchodzą wszyscy Użytkownicy, wraz z Moderacją i Administracją.
 6. Ekipa - w jej skład wchodzą Moderacja, Administratorzy i Właściciel.
 7. Kara - metoda mająca na celu ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Reverial.
 8. Taryfikator Kar - zbiór reguł dotyczących stosowania przez Ekipę Kar, udostępniony wyłącznie Ekipie.
 9. Majątek - wszelkie przedmioty uzyskane przez Użytkownika, wirtualna gotówka (hajsy) Użytkownika, punkty życia Użytkownika, zawartość wszelkich skrzyń, piecyków stworzonych przez Użytkownika oraz budowle stworzone przez Użytkownika.
 10. Reverial, Reverial.net - zbiór usług dostarczanych drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu możliwości korzystania Użytkownikom z Serwera Minecraft, Serwera Discord, Witryny oraz Pozostałych Usług, dostarczany przez Właściciela.
 11. Serwer Minecraft - serwer gry Minecraft, dostępny pod adresem reverial.net oraz play.reverial.net.
 12. Tryb Serwera Minecraft (skrót Tryb) - dodatkowy serwer gry Minecraft, wchodzący w skład Serwera Minecraft, posiadający specyficzne założenia i funkcje.
 13. Serwer Discord - serwer komunikatora Discord, dostępny pod adresem https://discord.reverial.net.
 14. Witryna - strona internetowa https://reverial.net.
 15. Pozostałe Usługi - wszystkie usługi, które nie zostały zdefiniowane, lecz stanowią część serwisu Reverial.net.
 16. Ranga - zbiór funkcji i uprawnień, z odpowiednią nazwą, przydzielany każdemu członkowi Społeczności na Serwerze Minecraft, Serwerze Discord i Witrynie.
 17. Polecenie - zaprogramowana funkcja polegająca na automatycznym wykonywaniu przydzielonych jej zadań na Serwerze Minecraft lub Serwerze Discord.
 18. Anty-AFK - zaprogramowana funkcja mająca na celu zapobiegania długiego przebywania na Serwerze Minecraft w stanie nieaktywności.
 19. Region, Działka lub Wyspa - wirtualna przestrzeń na Serwerze Minecraft, której właścicielem może być jeden lub więcej Użytkowników, zabezpieczona przed interakcją innych Użytkowników, mająca specyficzne funkcje i możliwości zależne od Trybu Serwera Minecraft.
 20. ReverCoins - wirtualna waluta dostępna na Serwerze Minecraft, umożliwiająca zakup różnych funkcji, usług, wirtualnych przedmiotów i innych wirtualnych dóbr dostępnych na Serwerze Minecraft.
 21. Hajsy - wirtualna waluta dostępna na Trybie, umożliwiająca zakup różnych funkcji, usług, wirtualnych przedmiotów i innych wirtualnych dóbr dostępnych na Trybie.
§1 - Zasady ogólne
 1. Każdy Użytkownik, z Moderacją włącznie, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa, zmian technologicznych oraz rozszerzenia zakresu świadczenia Reverial.net (np. rozszerzenie Serwera Minecraft o dodatkowe Tryby czy powstanie nowych Pozostałych Usług).
 3. Moderacja swoją funkcję pełni dobrowolnie.
  3.1 Moderacja nie wykonuje pracy.
  3.2 Czynności wykonywane przez Moderację stanowią część rozgrywki na serwerze.
 4. Wszelkie działania na szkodę Reverial są zabronione.
 5. Właściciel ma prawo do przeglądania logów, blokowania dostępu do kont, usunięcia wirtualnych przedmiotów/bloków Użytkownika oraz wszelkich innych działań, które uzna za stosowne.
 6. Wszelkie formy trollingu są zakazane.
 7. W przypadku błędu serwera/witryny Użytkownik ma obowiązek zgłosić błąd na Witrynie, w formularzu dostępnym pod adresem https://reverial.net/bug, lub w Serwerze Minecraft, przy użyciu Polecenia "/bug".
 8. Jeden Użytkownik aktywnie korzystać może jedynie z jednego konta, chyba, że dostęp do poprzedniego konta został uniemożliwiony niezależnie od Użytkownika i Ekipy.
 9. Współdzielenie kont jest zabronione.
 10. Naruszenie regulaminu przez Użytkownika może skutkować nałożeniem Kary w postaci blokady tworzenia treści, blokady dostępu do konta lub blokady na adres IP Użytkownika.
 11. Użytkownik ma prawo do odwołania się od Kary poprzez wypełnienie formularza na stronie pod adresem https://reverial.net/appeals. Decyzję o odwołaniu Kary podejmuje Administrator.
§2 - Treść
 1. Administracja nie jest odpowiedzialna za treści wysyłane przez Użytkowników.
 2. Zakazuje się zamieszczania adresów oraz nazw podmiotów stanowiących konkurencję dla Reverial (np. inny serwer gry Minecraft), bez zgody Administratora.
 3. Niedozwolone jest wysyłanie treści pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem.
 4. Obrażanie innych Użytkowników, szerzenie nienawiści, spamowanie, floodowanie czy notoryczne przeklinanie jest zabronione.
 5. Notoryczne wysyłanie nieczytelnych lub niewyraźnych treści jest zakazane.
§3 - Serwer Minecraft
 1. Dostęp na Serwer Minecraft możliwy jest od wersji gry Minecraft 1.13.
 2. Niedozwolone jest:
  a) posiadanie modyfikacji lub innego oprogramowania, które ma wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Huzuni" lub "Wurst"),
  b) ingerencja w pliki gry, mająca wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. "Fullbright"),
  c) korzystanie z dodatkowych funkcji modyfikacji, mających wpływ na ułatwienie rozgrywki (np. tryb jaskiniowy w modach typu "MiniMap").
 3. Próby pozyskania plików serwerowych, seeda (ziarna) czy światów są zabronione.
 4. Moderacja ma obowiązek nakładać Kary Użytkownikom, którzy złamali regulamin zgodnie z Taryfikatorem Kar.
  1. ChatModerator powinien nakładać Kary tylko nieprzestrzeganie §2 regulaminu.
 5. Zakazuje się omijania systemu Anty-AFK, a także stosowanie budowli mających na celu omijanie systemu Anty-AFK.
 6. Zakazuje się zabudowywanie portali do innych wymiarów (światów gry) w sposób blokujący możliwość wydostania się z niego.
 7. Wykorzystywanie uprawnień Rang "VIP" oraz Rang moderacyjnych w celach innych niż przewidziane zastosowanie jest zakazane.
 8. Świadome, zamierzone wykorzystywanie błędów serwera i gry jest zabronione, zwłaszcza gdy błędy pozwalają na szybsze wzbogacenie się.
 9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wszelkich opóźnień i błędów serwerów.
§4 - Tryb Survival
 1. Omijanie zabezpieczeń Majątku Użytkownika (np. podpalenie go z wyłączonym trybem walki, zalanie Regionu lawą i wodą, zablokowanie dostępu do zabezpieczonych skrzyń) jest zabronione.
  1.1. W przypadku, gdy Użytkownik zginął i jego przedmioty zostały przejęte przez innego Użytkownika, nie jest on zobowiązany do ich zwrotu.
  1.2. Jeśli spór dotyczący naruszenia Majątku został rozwiązany przez wszystkie strony konfliktu, a sprawca nie złamał wcześniej zasad dot. majątku, kara dla sprawcy nie jest przewidywana.
  1.3. Zasada opisana w pkt. 1. nie obowiązuje na centralnej wyspie świata End, za wyjątkiem:
        a) naruszania punktów życia Użytkownika bez jego zgody (wyłączony tryb walki).
  1.4. Użytkownicy przydzielani do Regionów są na własną odpowiedzialność przez właściciela Regionu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Administrator ma prawo do usunięcia budowli nieaktywnych Użytkowników. Zabezpieczony Region zostanie usunięty, a obszar usuniętego Regionu przywrócony do pierwotnego stanu. Aby doszło do usunięcia, spełnione zostać muszą poniższe warunki:
  a) gracz musi być nieaktywny co najmniej 3 miesiące,
  b) powód usunięcia musi zostać uzasadniony,
  c) musi zostać napisana prośba o usunięcie w wyznaczonym do tego dziale,
  d) Administrator wyrazi zgodę na wykonanie usunięcia.
 3. Niedozwolone jest naruszanie zawartej między Użytkownikami umowy handlu (zawartej poprzez np. ustalenie sprzedaży na czacie).
 4. Zanieczyszczanie świata i krajobrazu serwera (np. stawianie ziemi w losowych miejscach) nie jest wskazane, a w skrajnych przypadkach - może być karane.
 5. Tworzenie Regionów na centralnej wyspie świata End jest niemożliwe.
 6. Świadome wylogowanie w trakcie walki, o której Użytkownik jest informowany poprzez automatyczne komunikaty, jest niedozwolone.
§5 - Tryb Creative
 1. Użytkownicy przydzielani do Działek są na własną odpowiedzialność przez właściciela Działki.
 2. Budowle na Działkach muszą być zgodne z §2 regulaminu.
§6 - Tryb Skyblock
 1. Użytkownicy przydzielani do Wysp są na własną odpowiedzialność przez właściciela Wyspy.
 2. Budowle na Wyspach muszą być zgodne z §2 regulaminu.
 3. Świadome wylogowanie w trakcie walki, o której Użytkownik jest informowany poprzez automatyczne komunikaty, jest niedozwolone.
§7 - Płatności
 1. Zakup usług płatnych możliwy jest na stronie Sklepu Reverial (https://store.reverial.net) lub bezpośrednio u Właściciela (https://reverial.net/kontakt).
 2. Wykonanie usługi polega na jednorazowym wykonaniu Poleceń przydzielających dostęp do odpowiedniej funkcji opisanej na stronie usługi.
 3. Zakupione usługi zostają wykonane wraz z zakupem i nie podlegają zwrotom.
 4. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik może utracić dostęp do korzyści wynikających z wykonanych usług.
 5. Właściciel nie jest odpowiedzialny za utracenie dostępu do zakupionej usługi w wyniku niezgodnych z regulaminem czynności wykonanych prez Użytkownika (np. otrzymanie Kary).
 6. Reklamacje można składać do Właściciela za pośrednictwem dostępnych metod kontaktu: https://reverial.net/kontakt.

  Płatność online
 7. Operatorem płatności (Płatność online) jest: Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000323297, NIP: 6292410801.
 8. Dokumenty operatora płatności (Płatność online) dostępne są stronie https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/, między innymi:
  - Regulamin Płatności: https://www.cashbill.pl/download/regulaminy/Regulamin_Platnosci.pdf
  - Polityka Ochrony Danych Osobowych: https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/polityka-ochrony-danych-osobowych.pdf
  - Przetwarzanie danych osobowych w CashBill: https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/przetwarzanie-danych.pdf
 9. Reklamacje związane z Płatnością online należy składać na stronie Operatora płatności: https://www.cashbill.pl/kontakt/#reklamacje.

  Płatność SMS
 10. Operatorem płatności (Płatność SMS) jest: ePłatności SP. Z O.O. SP.K., ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, właściciel marki HotPay. ePłatności nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i jest wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP 8/2018.
 11. Dokumenty operatora płatności (Płatność SMS) dostępne są na stronie https://hotpay.pl/umowy-i-regulaminy/, między innymi:
  - Regulamin dla klientów usług płatniczych: https://hotpay.pl/documentation_v5/klient_regulamin-paybylink.pdf
  - Regulamin dla klientów usług SMS Premium Rate: https://hotpay.pl/documentation_v5/klient_regulamin-smspremium.pdf
  - Regulamin Programu Ochrony Klientów: https://pok.ekonsument.org/regulamin.pdf
  - Program Ochrony Klientów - Instrukcja dla Konsumenta: https://pok.ekonsument.org/instrukcja.pdf
  - Polityka prywatności: https://hotpay.pl/documentation_v5/polityka-prywatnosci.pdf
 12. Instrukcja dokonania Płatności SMS znajduje się na stronie Sklepu Reverial, na podstronie kupowanej usługi.
  11.1. Warunkiem dokonania poprawnej Płatności SMS jest wpisanie kodu dostępu na podstronie kupowanej usługi, otrzymanego w wiadomości SMS zwrotnej po wysłaniu wiadomości SMS zgodnie z instrukcją.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Płatności SMS (niezgodnie z instrukcją), takich jak na przykład:
  - wysłanie wiadomości SMS na błędny numer telefonu,
  - wysłanie wiadomości SMS wpisując nieprawidłową treść wiadomości,
  - niewpisanie kodu dostępu otrzymanego w wiadomości SMS zwrotnej.
 14. Reklamacje związane z Płatnością SMS należy składać na stronie Operatora płatności: https://hotpay.pl/reklamacja/.